فرماندار شهرستان کلات
مهدی ناصری
فرماندار شهرستان کلات

    .     .     .
۱۳۹۲/۰۹/۰۲

بخش ها

ویرایشگر متن

شهرستان کلات دارای 2 بخش به نام های زاوین ومرکزی و همچنین 4 دهستان پساکوه - زاوین - کبود گنبد و هزار مسجد می باشد که در جدول ذیل اسامی روستاهای این شهرستان مشاهده می شود .

شهرستان

بخش

دهستان

آبادي

كلات

زاوين

كلات

زاوين

پساكوه

كلات

زاوين

پساكوه

اب گرم

كلات

زاوين

پساكوه

باغگاه

كلات

زاوين

پساكوه

مومن اباد

كلات

زاوين

پساكوه

تقي اباد

كلات

زاوين

پساكوه

چهچهه

كلات

زاوين

پساكوه

سرجنگل

كلات

زاوين

پساكوه

اميراباد

كلات

زاوين

پساكوه

طاهرابادتركها

كلات

زاوين

پساكوه

طاهرابادتركها(جديد)

كلات

زاوين

پساكوه

بام چنار

كلات

زاوين

پساكوه

سنگانه

كلات

زاوين

پساكوه

سیرزار

كلات

زاوين

پساكوه

آسیاب قشقهه

كلات

زاوين

پساكوه

النگ سفلی

كلات

زاوين

پساكوه

النگ علیا

كلات

زاوين

پساكوه

طاهرآباد بربریها

كلات

زاوين

پساكوه

طاهز اباد میان

كلات

زاوين

پساكوه

کرتاش

كلات

زاوين

زاوين

كلات

زاوين

زاوين

چنار

كلات

زاوين

زاوين

شورستان

كلات

زاوين

زاوين

طرقطي

كلات

زاوين

زاوين

قره تيكان/ شهيد اسلام توكلي

كلات

زاوين

زاوين

قليچ اباد/شهيد هنرمند

كلات

زاوين

زاوين

اورتكند

كلات

زاوين

زاوين

ابكمه

كلات

زاوين

زاوين

بابافرجي

كلات

زاوين

زاوين

باغ كند

كلات

زاوين

زاوين

برده

كلات

زاوين

زاوين

قلعه نو

كلات

زاوين

زاوين

سررود

كلات

مركزئ

كلات

مركزئ

كبودگنبد

كلات

مركزئ

كبودگنبد

اقداش

كلات

مركزئ

كبودگنبد

خلج سفلي

كلات

مركزئ

كبودگنبد

سيرزار

كلات

مركزئ

كبودگنبد

قله زو

كلات

مركزئ

كبودگنبد

نفطه

كلات

مركزئ

كبودگنبد

ژرف

كلات

مركزئ

كبودگنبد

جليل اباد

كلات

مركزئ

كبودگنبد

حمام قلعه

كلات

مركزئ

كبودگنبد

چرم كهنه

كلات

مركزئ

كبودگنبد

چرم نو

كلات

مركزئ

كبودگنبد

گرو

كلات

مركزئ

كبودگنبد

خشت نادري

كلات

مركزئ

كبودگنبد

سيني

كلات

مركزئ

كبودگنبد

سيني نو

كلات

مركزئ

كبودگنبد

حصارحاجي اسماعيل

كلات

مركزئ

كبودگنبد

ارچنگان

كلات

مركزئ

كبودگنبد

قاباخ

كلات

مركزئ

كبودگنبد

سلطان اباد

كلات

مركزئ

كبودگنبد

ايده ليك

كلات

مركزئ

كبودگنبد

قره سو

كلات

مركزئ

هزارمسجد

كلات

مركزئ

هزارمسجد

اسداباد

كلات

مركزئ

هزارمسجد

حاجي اباد

كلات

مركزئ

هزارمسجد

حسن ابادلائين نو

كلات

مركزئ

هزارمسجد

كالو

كلات

مركزئ

هزارمسجد

كرناوه شيرين

كلات

مركزئ

هزارمسجد

احمداباد

كلات

مركزئ

هزارمسجد

بابارمضان

كلات

مركزئ

هزارمسجد

رباط

كلات

مركزئ

هزارمسجد

سنگديوار

كلات

مركزئ

هزارمسجد

كريم اباد

كلات

مركزئ

هزارمسجد

عزیز آباد

كلات

مركزئ

هزارمسجد

لائین کهنه

كلات

مركزئ

هزارمسجد

چهار راه

منبع :
تعداد بازدیدها : ۸۶۷


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان