سید اصغر موسوی تبار
فرماندار شهرستان کلات


  


 


عکس روز

 
مهمترین وظیفه مسئولان ، خدمت به مردم است ، زیرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام انجام امور مردم و خدمت رسانی به مردم است .


 
 


 


خدمات الکترونیک
 
     


ویرایشگر متن