حضور و دیدار مدیر کل اداره گاز استان خراسان رضوی با فرماندار محترم جناب دکتر موسوی تبار.
فرماندار شهرستان کلات : سال 97 باتوکل به الطاف الهی جهش های بسیار بلندی در به نتیجه رسیدن پیگیری های سه ساله به همراه خواهد داشت،
 شروع پروژه های محرومیت زدایی در راه روستایی طی سه سال.
  تکمیل پروژه های بهره برداری از منابع آب سدهای چهچهه و قره تیکان.
 به نتیجه رسیدن اقدامات 3 ساله فرهنگی در برگزاری جشنواره های مردمی هفته فرهنگی.
به نتیجه رسیدن پروژه های اراضی شیبدار و ذخیره آب هزار مسجد و آغاز پروژه 220 میلیارد ریالی گاز رسانی به 16 روستا شهرستان کلات
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid