بازدید فرماندار محترم شهرستان جناب دکتر موسوی تبار از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مهمترین مسایل طرح شده و تذکرات:
۱. تشکر از زحمات کارکنان اداره به جهت ثبت نام از ۴۳۴ نفر در سامانه کارا.
۲. بررسی مشکلات مربوط به ثبت نام در سامانه کارا.
۳. ضرورت اطلاع رسانی کامل از سوی اداره کار و دستگاه های متولی و بانکها به متقاضیان.
۴. انتشار تدکرات لازم برای سوءاستفاده توسط افراد سودجو.
۵. اطلاع رسانی مرحله به مرحله و متناوب از چگونگی پیشرفت تسهیلات.
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid