مشخصات فنی بند خاکی خلج و اهداف ساخت آن
بند خاکی خلج با ارتفاع 12 متر از کف بستر آبراهه مربوطه با طول تاج 101 متر و عرض بند در کف 41 متر و عرض تاج 5/5 متر با حجم آبگیری 180 هزار متر مکعب در حوضه آبخیز خلج واقع است که مساحت بالادست حوضه آبخیز بند خاکی مذکور 2900 هکتار می باشد که در حال حاضر با هزینه کرد 200 میلیون تومان از سال 1390 تاکنون ، پیشرفت فیزیکی  حدود 50 در صد دارد و جهت تکمیل بند خاکی نیاز به اعتبار بالغ بر 300 میلیون تومان می باشد. در حال حاضر بند خاکی مذکور دارای 6 متر ارتفاع وهمچنین عملیات خاکبرداری سرریز به حجم 12000 متر مکعب انجام شده است که جهت تثیبت ان نیز نیاز به اجرای عملیات تثبیت سنگی – ملاتی به حجم 1200 متر مکعب دارد.
هدف از احداث آن:
بند مذکور با هدف کنترل سیل و رسوب و تغذیه منابع آبی پایین دست و بهره برداری بهینه از سیلاب و روانابهای ناشی از نزولات جوی جهت استفاده کشاورزی ، روستاییان نفطه و خلج در سطح بیش از 100 هکتار می باشد.
پس از بازدید بند خاکی توسط فرماندار محترم موضوع در جلسه حضوری با مدیر کل محترم منابع طبیعی استان طرح و مقرر گردید با توجه به اعتبارات سال 96 و اعتبارات تکمیلی در 97 پروژه مذکور اتمام و به بهره برداری برسد.
در این جلسه همچنین در خصوص آبراهه های دارای سیلاب که شهر کلات نادری را تهدید می کند نیز مذاکره گردید و مقرر شد برای سال 97 برای مطالعه سر شاخه‌ های این مسیل ها و ارائه طرح مبلغ 650 میلیون ریال اختصاص یابد.
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid4