جلسه کارگروه اشتغال و اقتصاد مقاومتی شهرستان کلات با حضور فرماندار محترم جناب دکتر موسوی تبار و اعضاء محترم جلسه در محل فرمانداری برگزار گردید. 
اهم مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد. 
1. آموزش استفاده از سایت مشاغل خانگی برای تمام مدیران و کارشناسان توسط اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی
2. تکمیل اطلاعات تسهیلات مشاغل خانگی مانند سقف و میزان تسهیلات به ازای مشاغل مختلف
3. تصمیم گیری در خصوص پیگیری تجهیز کارگاه فنی در شهر زاوین
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid