جلسه کمیسیون هفتگانه (کار کارگری، دانشجویی، نارضایتی های اجتماعی) در محل فرمانداری برگزار گردید. 
در این جلسه موارد و مشکلات ارسال شده توسط دستگاهای عضو مطرح و مقرر شد این موارد در اسرع وقت پیگیری و در جهت رفع آنها اقدام گردد. 
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid