جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با دستور کار ایجاد شرکت پشتیبان جهت جذب تسهیلات مشاغل خانگی با حضور فرماندار محترم شهرستان جناب دکتر موسوی تبار و بخشدار محترم مرکزی و اعضا محترم جلسه در محل فرمانداری برگزار شد. 
اهم مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:
1. تقسیم تسهیلات مشاغل خانگی بین دستگاهای شهرستان
2. اهتمام کارگروه در تشکیل و بوجود آوردن شغل و ثبت در سامانه رصد
3. توضیحات نماینده سپاه پاسداران و کمیته امام خمینی (ره) در خصوص طرح دهستان آباد و اشتغال زایی بالای طرح در مناطق محروم
روابط عمومی فرمانداری کلات @NeshatTadbirOmid